Psykolog der brænder for arbejdet med børn og unge

Jeg er uddannet psykolog og brænder særligt for udredning, rådgivning og behandling af børn og unge. Jeg er god til at håndtere svære situationer, tale og lytte til folk i krise og finde den bedste vej i samarbejde med børnene og de unge, deres forældre og relevante professionelle.

Jeg er en ferm underviser og oplægsholder, der er glad for at engagere mine tilhører, både på dansk og engelsk, og vil bruge disse færdigheder til at udbrede faglig viden om pædagogisk-psykologisk arbejde og hvorledes man bedst hjælper børn og unge med særlige behov.

 

Erhvervserfaring

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuværende ansættelse fra april 2017 Ekstern psykologkonsulent, CRECEA A/S

Ansvarsområder

 • Oplægsholder om psykologiske emner for virksomheder, f.eks, konflikthåndtering og psykisk arbejdsmiljø
 • Individuelle samtaler med ansatte, som oplever problematikker i forbindelse med deres arbejdsliv

Erhvervede kompetencer

 • Erfaring med at formidle arbejds- og organisationspsykologisk viden i en professionel sammenhæng
 • Kendskab til rådgivning af ansatte med særlig fokus på stress og voldsomme hændelser

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2016 – 2016 (6 mrd) Praktikant, Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation (DISPUK) ved psykolog Allan Holmgren.

Ansvarsområder

 • Selvstændigt ansvar for narrative terapiforløb med 5 klienter med samtaler hver 2. uge, med et bredt omfang af psykiske vanskeligheder
 • Følge og bistå ved psykolog Allan Holmgrens undervisning, supervision og terapi, gennem bevidning og genfortælling

Erhvervede kompetencer

 • Indgående kendskab til og erfaring med narrativ teori, metode og etik
 • Erfaring med terapeutisk arbejde med egne klienter, samt samarbejde i et psykologteam om terapi og supervision

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014 – 2015 Studenterunderviser, Københavns Universitet

Undervisning af 5. semestersstuderende i videnskabsteori og forskningsdesign ved Institut for psykologi.

Ansvarsområder

 • Selvstændig undervisning af et hold på 24 psykologistuderende, inkl. forberedelse og rette opgaver
 • Koordinering og tilrettelæggelse af undervisningsforløb og pensum i samarbejde med lektor og studenterundervisere

Erhvervede kompetencer

 • Formidling af fagligt udfordrende materiale på en engagerende og tilgængelig måde for psykologistuderende
 • Evaluering og feedback af skriftlige opgaver fra de studerende
 • Samarbejde med kolleger og professor omkring undervisningsforløbet

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012 – 2015 Senior Assistancekoordinator, Falck Global Assistance/Healthcare

Ansvarsområder

 • Modtage og håndtere alarmopkald fra tilskadekomne i udlandet eller Danmark.
 • Koordinere og arrangere lægehjælp, hjemtransport krisehjælp, mv.
 • Vurdering og prioritering af indsats, f.eks. behov for psykologhjælp.

Erhvervede kompetencer

 • Erfaring i kommunikation med personer i krise
 • Erfaring med at yde den rette hjælp i akutte situationer
 • Prioritering samt grundig og ansvarsfuld udførelse af opgaver under pres.
 • Samarbejde med lokale agenter fra andre kulturer over hele verden

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2011 - 2012 Brandmand/talsmand (værnepligtig), Beredskabsstyrelsen Sjælland

Ansvarsområder som brandmand

 • Brandbekæmpelse, udfrielse af fastklemte personer, håndtering af farlige stoffer, indsats efter terrorangreb, psykisk og fysisk førstehjælp, mv.

Erhvervede kompetencer som brandmand

 • Uddannelse og erfaring som brandmand
 • Samarbejde om komplekse arbejdsopgaver i pressede situationer
 • Yde fysisk og psykisk førstehjælp til tilskadekommen og pårørende

 

Jeg blev som brandmand valgt til talsmand for mit hold og fungerede dermed som kommunikationsled mellem mine kolleger og Beredskabets øverste ledelse, samt håndterede samarbejdsproblemer internt på holdet og mellem holdet og ledelsen.

Ansvarsområder som talsmand

 • Talsmand for deling på 35 brandmænd.
 • Landstalsmandsrepræsentant i værnepligtsudvalget, som talsmand for alle værnepligtige i den danske Beredskabsstyrelse.

Erhvervede kompetencer som talsmand

 • Erfaring med forhandling og konfliktløsning
 • Indsigt i politiske og organisatoriske strukturer

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2010 - 2011 Ungdomsskolelærer, Tårnby Ungdomsskole

Ansvarsområder

 • Underviser og vejleder i værksted for unge

Erhvervede kompetencer

 • Erfaring med at tilrettelægge et undervisningsforløb
 • Erfaring med praktisk undervisning af unge med meget energi
 • Erfaring med at være voksenvejleder og rollemodel for de unge

 

2007 - 2008 Folkeskolelærer, Tranegårdskolen

Lærer med fast skema, tilknyttet til den samme klasse i hele perioden.

Ansvarsområder

 • Undervisning af 0. til 3. klasser

Erhvervede kompetencer

 • Undervisningserfaring i danske børn og unge
 • Samarbejde og koordinering med danske kollegaer

 

2006 - 2007 Folkeskolelærer (frivillig), Nava Jyoti (Nepal)

6 måneders ophold i Nepal under det Nepalesiske Konsulat i Danmark. Opholdet indledtes med 2 måneders forberedelse i Nepal, efterfulgt af 4 måneder som underviser på skolen Nava Jyoti i Kathmandu.

8-10 arbejdstimer om dagen 6 dage om ugen.

Ansvarsområder

 • Undervisning af nepalesiske børn og unge i sprog, idræt, sundhed og hygiejne

Erhvervede kompetencer

 • Erfaring med undervisning af børn med andre kulturelle baggrunde
 • Erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløb og sikre en god stemning i klassen efter mange arbejdstimer.
 • Træning i at undervise på engelsk
 • Erfaring i at samarbejde med kolleger fra andre kulturer

Uddannelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2015 – 2017 Kandidatuddannelsen i Psykologi, Københavns Universitet

Afsluttet med karaktergennemsnit på 9,3 (7-trinsskala, vægtet)

På kandidatuddannelsen har jeg valgt at fokusere på klinisk psykologi og socialpsykologi.

2. semester tog jeg på Deakin University, Melbourne, Australien. Her havde jeg fagene psykopatologi, gruppeterapi, afhængighed og parforholdets psykologi.

Jeg har afsluttet mit speciale omhandlende patologisering af unge der spiller computerspil i marts 2017.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012 – 2015 Bacheloruddannelsen i Psykologi, Københavns Universitet og Aalborg Universitet

Afsluttet med karaktergennemsnit på 9,9 (7-trinsskala, vægtet)

Bacheloruddannelsens 180 ETCS point omfatter en grundig indføring i psykologisk teori, videnskabsteori og metode.

1. og 2. semester blev gennemført på Aalborg Universitet, hvorefter jeg blev overflyttet til Københavns Universitet.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2008 - 2011 BSc i Psykologi og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitet

Afsluttet med et karaktergennemsnit på 10 (7-trinskala, vægtet).

Yderligere uddannelse, kurser mv.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 – 2016 Domsmand, Københavns Byret

Ved omtrent 6 retssager om året fungerede jeg som domsmand i Københavns Byret med ansvar for domsafgivelse i straffesager.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2011 - 2011 Talsmandsmandskursus, Beredskabsstyrelsen Sjælland

Uddannet til at kunne varetage opgaven som talsmand/tillidsrepræsentant.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2008 - 2008 Højskoleophold, Krogerup Højskole

Faglige kurser i psykologi, videoredigering, politisk aktivisme og teater.

I psykologi fokuserede undervisningen på den socialkonstruktivistiske forståelse og den systemiske og narrative tilgang.

1 måneds rejse til Mexico med fokus på udviklingsprojekter i samarbejde med Operation Dagsværk

Tobias Tang Møllehave

Cand. Psych

Mobil: +45 28 94 57 46

Email: tobias@mollehave.dk

LinkedIn: www.linkedin.com/in/tobias-møllehave

Facebook: www.facebook.com/tobiasmollehave

Mine særlige egenskaber

 

 • Robust
 • Hårdt-arbejdende
 • Humoristisk

 

Jeg er organiseret og grundig i mit arbejde, loyal, social og vanskelig at ryste. Jeg færdiggør mine opgaver til tiden, samtidig med at jeg lægger vægt på, at medvirke til at skabe et godt samarbejdsklima.

Hjemmeside lavet af Tobias Tang Møllehave Copyright © All Rights Reserved